วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552

เกมไอคิว180

เกมไอคิว180 ถือว่า เป็น 1 ใน 5 เกมพัฒนาสมองทางคณิตศาสตร์ โดย 5 เกมมีดังนี้ (เรียงตามผลการวิจัย)
อันดับ 1 ได้แก่ เกมเค็น-เค็น (Ken-ken)
อันดับ 2 ได้แก่ เกมไอคิว180 (IQ180)
อันดับ 3 ได้แก่ เกมรูบิค (Rubik'cube)
อันดับ 4 ได้แก่ เกมซูโดะกุ (Sudoku)
อันดับ 5 ได้แก่ เกมเอ-แม็ท (A-Math)

กติกาของเกมไอคิว 180 ไม่แตกต่างจากเกม 24 มาก โดยมีกติกา ดังนี้
ระบบจะสุ่มตัวเลข 5 ตัว โดยคำนวณให้ได้ตรงกับ ผลลัพธ์ ที่ระบบสุ่มเช่นกัน โดนในการสุ่มแต่ละครั้ง ถ้ามี0 มากกว่า 1 ตัว จะต้องสุ่มตัวเลขใหม่ทั้งระบบ และ ถ้าคำนวณไม่ตรงกับผลลัพธ์ จะหาจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุด
http://www.krupongsak.net/iq180.html โปรแกรมเกม iq plus มีทั้งเกม 24 เกมสองหลัก สามหลัก

***ตัวโปรแกรมแบบลงในเครื่อง เดี๋ยวจะหามาให้นะครับ

1 ความคิดเห็น:

 1. เกมไอคิว 180 ออนไลน์
  ลองเข้าดูนะครับ
  บวก ลบ คูณ หาร ได้
  แต่ รูท กับ ยกกำลัง ยังไม่ได้ทำไว้
  http://www.weplearn.com/math/

  ตอบลบ